top of page

PREUZMI "MOJ DNEVNIK SVJESNOSTI" 

Screenshot 2023-06-20 at 17.54_edited.jpg

Bilježi svoje dominante emocije, misli i ponašanja tijekom dana.

Polako otkrivaj uvjerenja koja mogu biti kamen spoticanja u ostvarivanju tvojih želja i ciljeva.

UŽIVAJ U PROCESU UPOZNAVANJA SEBE!

Uz Dnevnik kao POKLON dobivaš upute, pitanja, dnevne afirmacije i  benefite razvijanja svijesti o sebi.

bottom of page